Nhà hàng

Nhà hàng OASIS

Nhà hàng đầy cảm giác tự do mà ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong sân nơi màu xanh lan tỏa qua.

Giờ mở cửa 06:00 ~ 22:30
Ăn sáng 06:00 ~ 10:00
Ăn trưa 11:30 ~ 14:00
Ăn tối 17:00 ~ 22:30
Tự chọn 18:00 ~ 21:00

Tea Lounge & Bar La bàn hoa hồng

Bầu không khí thanh lịch là thích hợp nhất cho một cuộc trò chuyện chờ đợi và dễ chịu.

Giờ mở cửa 18:00 ~ 23:30

Cửa sổ trên bầu trời

Thời gian tốt nhất trong không gian rửa tội

Giờ mở cửa 20:00 ~ 23:00